logo

2009 Nissan Murano

Ksh 1,390,000


2014 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2012 Nissan X-Trail

Ksh 1,499,000


2011 Nissan X-Trail

Ksh 1,299,000


2013 Nissan Juke

Ksh 1,150,000


2014 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2013 Nissan Serena

Ksh 1,150,000


2009 Nissan Tiida

Ksh 490,000


2012 Nissan NV200

Ksh 899,000


2012 Nissan Cube

Ksh 599,000


2011 Nissan Juke

Ksh 990,000


2013 Nissan Note

Ksh 699,000


2006 Nissan X-Trail

Ksh 690,000


2013 Nissan X-Trail

Ksh 1,650,000


2013 Nissan Note

Ksh 730,000


2009 Nissan Caravan

Ksh 840,000


2013 Nissan Advan

Ksh 699,000


2013 Nissan Juke

Ksh 1,299,000


2013 Nissan Wingroad

Ksh 790,000


2013 Nissan NV200

Ksh 680,000


2013 Nissan Teana

Ksh 1,190,000


2007 Nissan Vanette

Ksh 690,000


2012 Nissan Note

Ksh 680,000


2013 Nissan Latio

Ksh 840,000


2005 Nissan Hardbody

Ksh 990,000


2013 Nissan Serena

Ksh 1,190,000


2013 Nissan Wingroad

USD 3700 CIF


2008 Nissan X-Trail

Ksh 990,000


2013 Nissan Murano

Ksh 1,850,000


2013 Nissan Juke

Ksh 1250000


2013 Nissan Advan

USD 2,200 CIF


2013 Nissan X-Trail

Ksh 1,850,000


2013 Nissan Advan

USD 2850 CIF


2012 Nissan March

Ksh 650,000


2013 Nissan X-Trail

USD 8000 CIF


2013 Nissan Caravan

USD 9150 CIF


2012 Nissan March

Ksh. 730,000