logo

2013 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,790,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,190,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,090,000


2013 Toyota RAV4

Ksh 2290000


2005 Toyota Prado

Ksh 2390000


2013 Toyota Voxy

Ksh 1630000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1280000


2013 Toyota Wish

Ksh 1,350,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,100,000


2012 Toyota Vitz

Ksh 750000


2013 Toyota Hiace

Ksh 3400000


2011 Toyota Axio

Ksh 890,000


2013 Toyota Vitz

Ksh 849000


2013 Toyota Land Cruiser V8 ZX

USD 46,000 CIF


2013 Toyota Axio

Ksh 1,150,000


2013 Toyota Vitz

Ksh 849,000


2015 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 6,790,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3,390,000


2013 Toyota Land Cruiser V8 ZX

Ksh 8,100,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1340000


2011 Toyota Mark X

Ksh 1,290,000


2010 Toyota Mark X

Ksh 1,079,000


2006 Toyota Crown

Ksh 850,000


2013 Toyota Auris

Ksh 1,320,000


2002 Toyota Runx

Ksh 580,000


2006 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 1,950,000


2010 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,390,000


2013 Toyota Hiace

Ksh 2,100,000


2013 Toyota Rush

Ksh 1,590,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,190,000


2013 Toyota Vitz

Ksh 880,000


2013 Toyota Voxy

Ksh 1,650,000


2012 Toyota Wish

Ksh 1,390,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,250,000


2015 Toyota Probox

Ksh 869,000


2003 Toyota IST

Ksh 489,000


2014 Toyota Hilux

Ksh 2,350,000


2018 Toyota Hilux

Ksh 5,915,000


2013 Toyota Voxy

Ksh 1,590,000


2014 Toyota Premio

Ksh 1,690,000


2012 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,490,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,250,000


2013 Toyota Hilux

Ksh 3,600,000


2003 Toyota Noah

Ksh 550,000


2012 Toyota Vanguard

Ksh 2,350,000


2004 Toyota NZE

Ksh 649,000


2012 Toyota Land Cruiser V8

Ksh 7,190,000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,390,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,150,000


2013 Toyota Land Cruiser V8

Ksh 8,290,000


2008 Toyota Rush

Ksh 950,000


2013 Toyota Noah

Ksh 1,590,000


2010 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,290,000


2004 Toyota Townace

Ksh 730,000


2013 Toyota Hiace

Ksh 2,650,000


2014 Toyota Hilux

Ksh 3,790,000


2013 Toyota Hiace

USD 20350 CIF


2005 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,290,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,350,000


2009 Toyota Hilux

Ksh 1,690,000


2013 Toyota Voxy

Ksh 1,590,000


2014 Toyota Premio

Ksh 1,690,000


2006 Toyota IST

Ksh 590,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,090,000


2009 Toyota Hiace

Ksh 1,950,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,150,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,130,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,090,000


2013 Toyota RAV4

Ksh 2,350,000


2012 Toyota Vitz

Ksh 770,000


2013 Toyota Hiace

USD 12500 CIF


2012 Toyota Land Cruiser V8

Ksh 6,700,000


2015 Toyota Probox

Ksh 870,000


2013 Toyota Hilux

Ksh 2,190,000


2012 Toyota Fielder

Ksh 1,090,000


2013 Toyota Fortuner

USD 25000 CIF


2013 Toyota Hiace

USD 10500 CIF


2017 Toyota Harrier

Ksh 4,900,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2,550,000


2013 Toyota Land Cruiser V8

USD 39000 CIF


2013 Toyota Coaster

Ksh 5290,000


2013 Toyota Noah

Ksh 1,590,000


2016 Toyota Hilux

USD 29000 CIF


2003 Toyota Noah

Ksh 580,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3250000


2013 Toyota Hilux

Ksh 3,390,000


2012 Toyota Vitz

Ksh 799,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2430000


2002 Toyota Mark II

Ksh 520,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3,190,000


2012 Toyota Sai

Ksh 1,540,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,090,000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

USD 24000 CIF


2006 Toyota Prado

Ksh 2,190,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2390000


2013 Toyota Land Cruiser V8

USD 44000 CIF


2013 Toyota Prado

Ksh 4,290,000


2013 Toyota Axio

USD 4900 CIF


2013 Toyota Auris

USD 7,850 CIF


2013 Toyota Allion

USD 8150 CIF


2012 Toyota Hiace

Ksh 2,550,000


2013 Toyota Hilux

Ksh 3,950,000


2012 Toyota Voxy

Ksh 1,450,000


2013 Toyota Hiace

Ksh 2,650,000


2010 Toyota Sienta

Ksh 690,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,130,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 1,900,000


2012 Toyota Hilux

Ksh 3290000


2012 Toyota Fielder

Ksh 1,220,000


2009 Toyota Hiace

Ksh 2,800,000


2012 Toyota Hilux

Ksh 2,550,000


2008 Toyota Alphard

Ksh 1,150,000


2013 Toyota Prado

USD 29000 CIF


2013 Toyota Axio

Ksh 1,250,000


2011 Toyota Premio

Ksh 1,380,000


2013 Toyota RAV4

USD 10000 CIF


2012 Toyota Hilux

Ksh. 2,100,000


2012 Toyota Noah

Ksh. 1,650,000


2014 Toyota Harrier

Ksh. 3,750,000


2011 Toyota Axio

Ksh. 1,100,000