logo

2015 Toyota Prado

Ksh 6,700,000


2013 Toyota Fortuner

USD 25000 CIF


2013 Toyota Hiace

USD 10500 CIF


2013 Toyota Vanguard

Ksh 2,490,000


2013 Toyota Auris

Ksh 1,300,000


2008 Toyota RAV4

Ksh 1,390,000


2012 Toyota Ractis

Ksh 759,000


2010 Toyota Mark X

Ksh 980,000


2017 Toyota Harrier

Ksh 4,900,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3,490,000


2011 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,650,000


2013 Toyota Spade

Ksh 800,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2,550,000


2013 Toyota Land Cruiser V8

USD 39000 CIF


2004 Toyota Alphard

Ksh 800,000


2013 Toyota Coaster

Ksh 5290,000


2015 Toyota Probox

Ksh 850,000


2013 Toyota Noah

Ksh 1,590,000


2013 Toyota Avensis

Ksh 1,350,000


2013 Toyota Prado

Ksh 4,190,000


2013 Toyota Voxy

Ksh 1,590,000


2004 Toyota Ipsum

Ksh 580,000


2012 Toyota Vanguard

Ksh 2,230,000


2012 Toyota Caravan

Ksh 1,350,000


2013 Toyota Wish

Ksh 1,390,000


2014 Toyota RAV4

Ksh 3,390,000


2012 Toyota Fielder

Ksh 1,250,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,250,000


2013 Toyota RAV4

Ksh 3,450,000


2014 Toyota Ractis

Ksh 940,000


2016 Toyota Hilux

USD 29000 CIF


2003 Toyota Noah

Ksh 580,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3250000


2013 Toyota Hilux

Ksh 3,390,000


2010 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,490,000


2015 Toyota Probox

Ksh 860,000


2008 Toyota RAV4

Ksh 1,250,000


2012 Toyota Vitz

Ksh 799,000


2014 Toyota Probox

Ksh 879,000


2012 Toyota Vanguard

Ksh 2,330,000


2013 Toyota Ractis

Ksh 989,000


2012 Toyota Vanguard

Ksh 2390000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2430000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,800,000


2012 Toyota Alphard

Ksh 2,190,000


2012 Toyota Harrier

Ksh 1,890,000


2002 Toyota Mark II

Ksh 520,000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 5,490,000


2014 Toyota Dyna

Ksh 1,790,000


2012 Toyota Axio

Ksh 999,000


2012 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 5,290,000


2009 Toyota Vanguard

Ksh 1,550,000


2012 Toyota Fielder

Ksh 1,190,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3,190,000


2012 Toyota Sai

Ksh 1,540,000


2012 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,100,000


2009 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 2,190,000


2013 Toyota Land Cruiser V8 ZX

Ksh 7,490,000


2013 Toyota Passo

Ksh 699,000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,290,00


2012 Toyota Hilux

Ksh 3,290,000


2005 Toyota Belta

Ksh 530000


2013 Toyota Hilux

Ksh 2,250,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,090,000


2013 Toyota RAV4

Ksh 3,190,000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

USD 24000 CIF


2013 Toyota Avensis

Ksh 1,390,000


2012 Toyota Wish

Ksh 1,250,000


2006 Toyota Prado

Ksh 2,190,000


2013 Toyota Premio

Ksh 1,690,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2390000


2013 Toyota Prado

Ksh 4,350,000


2013 Toyota Land Cruiser V8

USD 44000 CIF


2013 Toyota Prado

Ksh 4,290,000


2013 Toyota Axio

USD 4900 CIF


2013 Toyota Auris

USD 7,850 CIF


2013 Toyota Allion

USD 8150 CIF


2012 Toyota Land Cruiser V8

Ksh 6,300,000


2012 Toyota Belta

Ksh 810,000


2003 Toyota Noah

Ksh 590000


2011 Toyota Vitz

Ksh 639,000


2012 Toyota Premio

Ksh 1,550,000


2007 Toyota RAV4

Ksh 1,450,00


2012 Toyota Premio

Ksh 1,399,000


2012 Toyota Allion

Ksh 1,450,000


2012 Toyota Hiace

Ksh 2,550,000


2013 Toyota Auris

Ksh 1,350,000


2012 Toyota Isis

Ksh 1,050,000


2013 Toyota Hilux

Ksh 3,950,000


2009 Toyota Hilux

Ksh 1,900,000


2012 Toyota Voxy

Ksh 1,450,000


2011 Toyota Hilux

Ksh 2,950,000


2013 Toyota Hiace

Ksh 2,650,000


2012 Toyota Vanguard

Ksh 2,390,000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3,590,000


2008 Toyota Ractis

Ksh 570,000


2012 Toyota Vitz

Ksh 780,000


2010 Toyota Sienta

Ksh 690,000


2006 Toyota Hilux

Ksh 1,590,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,130,000


2011 Toyota Hiace

Ksh 1,999,000


2013 Toyota Auris

Ksh 1,350,000


2012 Toyota Land Cruiser V8

Ksh 6,500,000


2012 Toyota Hilux

Ksh 3290000


2014 Toyota Harrier

Ksh 3,550,000


2013 Toyota Succeed

Ksh 880,000


2012 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 3,300,000


2013 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,800,000


2013 Toyota RAV4

Ksh 3,180,000


2014 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,950,000


2013 Toyota Hilux

Ksh 2,890,000


2011 Toyota Hilux

Ksh 3,250,000


2012 Toyota Passo

Ksh 680,000


2011 Toyota Rumion

Ksh 1,050,000


2012 Toyota Fielder

Ksh 1,290,000


2012 Toyota Fielder

Ksh 1,220,000


2006 Toyota RAV4

Ksh 1,050,000


2009 Toyota RAV4

Ksh 1,590,000


2012 Toyota Hilux

Ksh 3,190,000


2008 Toyota Hilux

Ksh 1,700,000


2012 Toyota Auris

Ksh 1,090,000


2009 Toyota Mark X

Ksh 1,080,000


2011 Toyota Probox

Ksh 600,000


2012 Toyota Passo

Ksh 670,000


2009 Toyota Hilux

Ksh 2,350,000


2012 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh 4,600,000


2011 Toyota Prado

Ksh 3,950,000


2009 Toyota Hiace

Ksh 2,800,000


2012 Toyota Hilux

Ksh 2,550,000


2007 Toyota Surf

Ksh 1,800,000


2012 Toyota Vitz

Ksh 690,000


2015 Toyota Harrier

Ksh 3,800,000


2008 Toyota Alphard

Ksh 1,150,000


2013 Toyota Prado

USD 29000 CIF


2013 Toyota Vitz

Ksh 890,000


2013 Toyota Fielder

Ksh 1,300,000


2008 Toyota Premio

Ksh 950,000


2013 Toyota Voxy

Ksh 1,550,000


2013 Toyota Axio

Ksh 1,250,000


2011 Toyota Premio

Ksh 1,380,000


2013 Toyota RAV4

USD 10000 CIF


2012 Toyota Vanguard

Ksh. 2,350,000


2010 Toyota Hiace

Ksh. 1,550,000


2014 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh. 5,100,000


2012 Toyota Hiace

Ksh. 2,750,000


2012 Toyota Axio

Ksh. 1,120,000


2012 Toyota Axio

Ksh. 1200000


2012 Toyota Harrier

Ksh. 2890000


2012 Toyota Succeed

Ksh. 850,000


2008 Toyota Fielder

Ksh. 850,000


2009 Toyota Succeed

Ksh. 650,000


2008 Toyota Fielder

Ksh. 830,000


2006 Toyota Belta

Ksh. 570,000


2007 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh. 1,850,000


2007 Toyota Hilux

Ksh. 2,400,000


2012 Toyota Hilux

Ksh. 2,100,000


2012 Toyota Hiace

Ksh. 2,490,000


2012 Toyota Harrier

Ksh. 2,500,000


2006 Toyota NZE

Ksh. 670,000


2015 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh. 5,790,000


2005 Toyota Premio

Ksh. 750000


2013 Toyota Vitz

Ksh. 880000


2012 Toyota Auris

Ksh. 1,180,000


2012 Toyota Hilux

Ksh. 2,950,000


2012 Toyota Sienta

Ksh. 830,000


2012 Toyota Auris

Ksh. 1,180,000


2011 Toyota Land Cruiser Prado

Ksh. 3,800,000


2012 Toyota Noah

Ksh. 1,650,000


2013 Toyota Land Cruiser

Ksh. 3,650,000


2014 Toyota Harrier

Ksh. 3,750,000


2011 Toyota Axio

Ksh. 1,100,000


2014 Toyota Land Cruiser

Ksh. 3,750,000