2010 Nissan Pino

Ksh 430,000


2009 Nissan Navara

Ksh 990,000


2015 Nissan Teana

Ksh 1,490,000


2016 Nissan Juke

Ksh 1,790,000


2016 Nissan Serena

Ksh 1,750,000


2012 Nissan Hardbody

Ksh 1,250,000


2013 Nissan Note

Ksh 730,000


2015 Nissan X-Trail

Ksh 2,550,000


2012 Nissan Note

Ksh 680,000


2016 Nissan Note

Ksh 1,050,000


2012 Nissan Note

Ksh 649,000


2016 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2009 Nissan Wingroad

Ksh 629,000


2016 Nissan Note

Ksh 1,050,000


2016 Nissan Note

Ksh 1,120,000


2016 Nissan Note

Ksh 990,000


2015 Nissan Note

Ksh 1,100,000


2015 Nissan Hardbody

Ksh 1,390,000


2015 Nissan Note

Ksh 990,000