logo

2014 Nissan Note

Ksh 839,000


2014 Nissan Dayz

Ksh 569,000


2014 Nissan Advan

Ksh 749,000


2014 Nissan Note

Ksh 879,000


2015 Nissan Note

Ksh 869,000


2014 Nissan Advan

Ksh 765,000


2014 Nissan Advan

Ksh 749,000


2012 Nissan Teana

Ksh 899,000


2014 Nissan Note

Ksh 880,000


2014 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2014 Nissan Note

Ksh 890,000


2013 Nissan NV350

Ksh 1,750,000


2014 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2014 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2014 Nissan X-Trail

Ksh 2,450,000


2013 Nissan Note

Ksh 730,000


2013 Nissan Advan

Ksh 699,000