2016 Honda Fit

Ksh 1,350,000


2012 Honda CR-V

Ksh 1,890,000


2016 Honda Vezel

Ksh 2,590,000